SiPlin za Plin in Plinske tehnologije
Marec 2020

Spoštovani,

življenje in delo vseh je v teh dneh prednostno zaznamovalo preprečevanje širjenja nevarnega koronavirusa. Prepričani smo, da nam bo uspelo.

V ekipi SiPlin smo za vas pripravili e-novičnik, ki vam omogoča pregled vseh najaktualnejših poudarkov iz sveta plina v Sloveniji in širše, informacije z mednarodnega sodelovanja in izmenjave znanj ter izkušenj. Redni mesečni pregled, ki ga ne smete spregledati.

Želimo vam, da ostanete zdravi. Vsem obolelim pa uspešno in hitro okrevanje.

Vaš SiPlin


ZA VAS! VABIMO K OGLEDU!


NAPOVEDUJEMO! ZBIRKA PLIN 2020


– AKTIVNI PRI OBLIKOVANJU PRIPOMB IN PREDLOGOV


PRESTAVLJEN TERMIN mednarodne konference Plin in Plinske tehnologije 2020


EKSKLUZIVNI INTERVJU in najava nove izdaje revije Plin – zemeljski plin, pomlad 2020 


INOVACIJSKI SKENER


TEHNOLOŠKI MONITOR


OPREMA ZA NADZOR IN PREGLEDE 


PROIZVODNJA ZELENEGA VODIKA – NAJNOVEJŠE


SLOVENIJA; zakonodaja v pripravi, objave v UL RS 


– Z NAMI; Štern Group / Štern InštalacijeV tej številki

ZA VAS!
VABIMO K OGLEDU!
SiPlin je v sodelovanju z GRTgaz ter člani združenja ter promotorji trajnostnih tehnologij P2G izdelal sinhronizacijo 3-minutnega videa o načinu delovanja in procesih pretvorbe elektrike v plin. Video na poenostavljen način prikazuje proizvodnjo zelenega vodika in sintetičnega metana ter vloge plinovodnih omrežij v procesih razogličenja plina in prehoda na OVE pline v plinovodnih omrežjih.
Ogled videa Elektrika v plin…
NAPOVEDUJEMO! 
ZBIRKA PLIN 2020

Napovedujemo izdajo ZBIRKE PLIN 20202, ki bo podajala celovito informacijo o zakonodajnih zahtevah in podzakonskih aktih ter še pomembnejše informacije o standardih s področja zemeljskega plina, tako sprejetih in že veljavnih, kot tudi tistih, ki so v različnih fazah priprave. Gradivo bogatijo strokovne smernice in strokovne prakse, ki se bodo v naslednjih zaporednih verzijah dopolnjevale in nadgrajevale, za še večjo strokovnost vseh akterjev na področja zemeljskega plina.

Zbirka, ki jo morate imeti!

AKTIVNI PRI OBLIKOVANJU PRIPOMB IN PREDLOGOV NA AKTE V JAVNI OBRAVNAVI – MOP
Združenje za plin in plinske tehnologije pri ZSIS je v okviru poziva MOP podalo tri predloge na predlog Odloka o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v obdobju 2020-2023 in predlog dopolnitve Strategije prostorskega razvoja Slovenije 2050. Oba akta sta bila v javni obravnavi.
Predlogi so vključevali večji poudarek na subvencioniranju in podpori gospodarstvu pri naložbah prehoda v nizkoogljično, krožno in podnebno nevtralno družbo ter večjo podporo področju raziskav, razvoja in inovativnosti v podjetjih – vse za večjo podporo slovenskemu gospodarstvu pri vlaganju v trajnostne tehnologije proizvodnje obnovljivih plinov.
Predlog za še vidnejšo vlogo zelenega vodika in obnovljivih plinov je bil podan tudi na predlog Strategije prostorskega razvoja Slovenije 2050.
PRESTAVLJEN TERMIN mednarodne konference PLIN IN PLINSKE TEHNOLOGIJE 2020
Tradicionalna mednarodna konferenca Plin in plinske tehnologije 2020, ki je bila prvotno predvidena za 16. 4. 2020 v Grand hotelu Union v Ljubljani, se zaradi zagotovitve varnosti in zdravja udeležencev ter nadaljnega izvajanja ukrepov proti širitvi koronavirusa Covid 19, prestavlja na jesenski termin.

Točen datum konference bo znan po ukinitvi preventivnih ukrepov.

EKSKLUZIVNI INTERVJU  in najava revije PLIN – ZEMELJSKI PLIN, pomlad 2020
V končni redakciji je naslednja izdaja strokovno tehnične revije PLIN – ZEMELJSKI PLIN, pomlad 2020.  Na vaših mizah bo v sredini aprila 2020, oziroma takoj, ko nam jo bo ob upoštevaju ukrepov za preprečevanje širjenja koronavirusa uspelo natisniti. Uredništvo prijazno vabi k ogledu nove naslovnice in branju ekskluzivnega intervjuja z g. Alojzijem Babičem, ki ga še pred izdajo revije za vas objavljamo na naši spletni strani in spodnji povezavi.
Naslovnica in ekskluzivni intervju; Plin – zemeljski plin, pomlad 2020
INOVACIJSKI SKENER
Raziskovalci MIT-ja so izdelali nizkocenovni fotovoltaični RFID-senzor (RFID-radiofrekvenčna identifikacijska kartica), ki deluje na sončno svetlobo in celo pri zatemnjeni notranji osvetlitvi. Senzor omogoča večletno avtonomno delovanje. Do leta 2025 strokovnjaki pričakujejo prodor teh senzorjev za izvajanje meritev v realnem času tudi na področja najzahtevnejših infrastruktur, vključno s plinsko infrastrukturo.
TEHNOLOŠKI MONITOR
NOV ULTRASONIČNI PLINOMER Proline Prosonic Flow G 300/500
Endress+Hauser je predstavil nov ultrasonični plinomer skupaj z izboljšano funkcionalnostjo pretvornikov Proline 300/500. Merilnik je predvsem namenjen procesnim meritvam v zahtevnejših okoljih, kjer se razmere v okolici in v procesu hitro spreminjajo. Deluje do 150 °C in s tlaki do 100 bar.
OPREMA ZA NADZOR IN PREGLEDE
Nova termična kamera FLIR T860 za industrijske preglede.
Nova termična kamera proizvajalca FLIR je prva, ki omogoča uporabo napredne programske opreme Inspection Route, ki je idealna za realizacijo nadzora in pregleda najbolj kritičnih naprav in najzahtevnejše infrastrukture.
PROIZVODNJA ZELENEGA VODIKA – NAJNOVEJŠE
MULTIPLHY – zeleni vodik za rafinerijo v Roterdamu
CEA, Neste, Paul Wurth, ENGIE in Sunfire so napovedali sodelovanje na projektu izgradnje in obratovanja multimegavatne visokotemperaturne elektrolize (HTE) za proizvodnjo zelenega vodika. Ta se bo najprej uporabljal za proizvodnjo visokokakovostnih biogoriv. Lokacija bo rafinerija Neste v Roterdamu, projekt je del programa EU Horizon 2020 – FCH2 – JU.
ZAKONODAJA V PRIPRAVI
Podzakonski akti vlade
Odlok o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v letu 2020
Ministrstvo za okolje in prostor, sprejet, 9. 3.2020


Podzakonski akti vlade
Odlok o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v letu 2020
Ministrstvo za okolje in prostor, sprejet 9. 3.2020


Podzakonski akti vlade
Uredba o manjših napravah za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije ali s soproizvodnjo z visokim izkoristkom
Ministrstvo za infrastrukturo, sprejet 9. 3.2020


Podzakonski akti ministrstev in vladnih služb
Pravilnik o strokovnem usposabljanju in preizkusu znanja za inštalaterje naprav na obnovljive vire energije
Ministrstvo za infrastrukturo, predlog 27. 2. 2020

Zakonodaja v pripravi
Uradni list RS
603. Resolucija o nacionalnem programu varstva okolja za obdobje 2020–2030 (ReNPVO20-30)

459. Uredba o manjših napravah za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije ali s soproizvodnjo z visokim izkoristkom

462. Odlok o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v obdobju 2020–2023

426. Sistemska obratovalna navodila za distribucijski sistem zemeljskega plina za geografsko območje Občine Vrhnika

Dostop do objavljenih dokumentov
www.stern.si