P-Mobilnost2018-12-28T15:43:50+01:00

Pametna in varčna odločitev – vožnja na zemeljski plin, mobilnost , polnilnice na zemeljski plin, CNG, LNG, vozila,…

Z nazivom P-mobilnost generalno poimenujemo vse oblike mobilnosti (vozila, tovorni promet, ladijski promet) z uporabo plina v plinastem in tekočem agregatnem stanju. Zemeljski plin se za potrebe osebnega prevoza večinoma koristi v stisnjeni obliki (CNG), izjemoma tudi v tekoči (LNG). V tovornem prometu se prednostno uporablja utekočinjeni zemeljski plin, vedno pogosteje tudi v ladijskem prometu. V velikem razmahu je prehod avtobusnega mestnega prometa na ekološko najčistejši zemeljski plin.

V Sloveniji imamo 4 polnilnice stisnjenega zemeljskega plina (CNG) in dve polnilnici utekočinjenega zemeljskega plina in kar nekaj projektov v različnih fazah načrtovanja in izvajanja.

Go to Top