Kdo je kdo na področju zemeljskega plina v Sloveniji (register izvajalcev, ponudnikov storitev in opreme, operaterji sistemov,…), letni bilten o podjetjih na področju zemeljskega plina.

Operaterji sistemov

Operater prenosnega plinovodnega omrežja: Plinovodi d.o.o.

Operaterji distribucijskih plinovodnih omrežij:

 • ENERGETIKA LJUBLJANA, d. o. o.
 • PLINARNA MARIBOR, d. o. o.
 • ADRIAPLIN, d. o. o., Ljubljana
 • ENERGETIKA CELJE, d. o. o.
 • PETROL, d. d.
 • DOMPLAN, d. d., Kranj
 • ISTRABENZ PLINI Plini in plinske tehnologije, d. o. o.
 • Javno komunalno podjetje SLOVENJ GRADEC, d. o. o.
 • Javno podjetje PLINOVOD SEVNICA, d. o. o.
 • JEKO, d.o.o., Jesenice
 • Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d. o. o.
 • Komunalno podjetje VELENJE, d. o. o.
 • ENOS, d. d.

 

Intervju z direktorji, ki izvajajo distribucijo zemeljskega plina:

Dobavitelji

Trg zemeljskega plina v Sloveniji je odprt, vsak odjemalec se po lastni volji in presoji odloči za izbor svojega dobavitelja, širok nabor možnih dobaviteljev pa zagotavlja Dobavitelji zemeljskega plina konkurenčne cene. Dobavitelji zemeljskega plina v Sloveniji so:

 • Adriaplin, d. o. o., Ljubljana
 • Domplan, d. d.
 • ECE, d. o. o.
 • Elektro energija d.o.o.
 • Energetika Celje, d. o. o.
 • ENERGETIKA LJUBLJANA, d. o. o.
 • Energija Plus d.o.o.
 • ENOS, d. d.
 • GEN-I d.o.o.
 • Geoplin d.o.o.
 • Istrabenz plini, d. o. o.
 • JEKO, d. o. o.
 • Javno podjetje komunala Slovenj Gradec, d. o. o.
 • Javno podjetje plinovod Sevnica
 • Komunalno podjetje Velenje, d. o. o.
 • JP KPV, d. o. o.
 • Petrol, d. d.
 • Plinarna Maribor, d. o. o.
 • RWE Ljubljana d.o.o.

Ponudniki opreme in strokovne vsebine

Intervjuji z direktorji podjetij:

Ponudniki storitev in strokovne vsebine

Za študente

Prostor za vaše obvestilo:

 • povabila k skupnim projektom,
 • štipendije,
 • izmenjave,
 • diplomske naloge,
 • raziskovanje,…

Vabila k sodelovanju – prosta delovna mesta

Prostor za vaše obvestilo:

 • podjetje, organizacija
 • delovno mesto
 • kratek opis del in nalog
 • okvirni neto osebni dohodek
 • kontakt
 • status razpisa