SiPlin za Plin in Plinske tehnologije
Januar 2020, Številka 1
Pregled, opomnik in napovednik vseh najaktualnejših poudarkov iz sveta plina v Sloveniji in širše. Informacije iz mednarodnega sodelovanja in izmenjave znanj, izkušenj in informacij. Pregled in vabila na strokovne dogodke. Redni polmesečni pregled, ki ga ne smete spregledati.

KOLEDAR SiPlin dogodkov za leto 2020


VARNOST; strokovna delavnica, marec 2020


PRIHODNOST plina, mednarodna konferenca, april 2020


NOVA naslovnica revije Plin – pomlad 2020 


SLOVENIJA


EVROPA


TEHNOLOŠKI MONITOR


INOVACIJE


– ZAKONODAJA, OBJAVE


– AKTUALNO O PRIHODNOSTI PLINA


– KAJ PA VARNOST?


– KDO BO FINANCIRAN IZ EU?


– NOVI CILJI EK


V tej številki


Še vedno aktualno iz prejšnje številke

V letu 2020 za vas pripravljamo:


20 x  NOVICE; SiPlin pregled, opomnik in napovednik  1 – 20 / 2020,
3 x STROKOVNI IN MEDNARODNI DOGODEK (delavnice, posvetovanje, mednarodna konferenca),
2 x IZDAJA strokovna revija PLIN – ZEMELJSKI PLIN,
Akademija za plin in plinske tehnologije,
PROJEKTI za člane Združenja za plin in plinske tehnologije pri ZSIS,
PORTAL SiPlin.


Podrobnejši pregled v naslednji številki.

VARNOST 
2. strokovna delavnica o eksplozijski zaščiti, varnosti delovanja, ugotavljanju puščanj, kriznem komuniciranju in najnujnejših ukrepih dne 12. 3. 2020 na Gospodarski zbornici Slovenije. Tokratna strokovna delavnica prinaša kar nekaj novih tem, med drugim tudi krizno komuniciranje in odnose z javnostmi, saj ti postajajo ob dogodkih povezanih z varnostjo vedno bolj pomembni…
Program in PRIJAVE v teku…
PLIN IN PLINSKE TEHNOLOGIJE 2020, mednarodna konferenca, Grand hotelu Union, Ljubljana, 16. 4. 2020
Tradicionalna mednarodna konferenca Plin in plinske tehnologije bo 16. 4. 2020 v Grand hotelu Union v Ljubljani, z bogato razstavo in predstavitvami opreme. Krovna tematika konference bo, poleg množice aktualnih tem iz področja plina in plinskih tehnologij, prihodnost plinov v nizkoogljični družbi. Dotaknili se bomo vprašanja, ali smo pripravljeni in kakšni so ključni cilji na področju plina v prehodnem obdobju? …
Tematski sklopi konference…
PLIN – ZEMELJSKI PLIN, pomlad 2020
V pripravi je naslednja izdaja strokovno tehnične revije PLIN – ZEMELJSKI PLIN, pomlad 2020. Uredništvo vabi k ogledu nove naslovnice in najavlja ekskluzivni intervju z g. Alojzijem Babičem ter intervju z direktorjem podjetja Plinarna Maribor, g. Boštjanom Vrhovškom.
NOVA naslovnica Plin – zemeljski plin, pomlad 2020
Zadnja revija Plin – zemeljski plina, jesen 2019
6 prioritet EVROPSKE KOMISIJE
ZELENI DOGOVOR je eden od šestih glavnih in prednostnih ciljev Evropske komisije v novem mandatu 2019 – 2024. Po besedah predsednice Evropske komisije, ga. Ursule Von Der Leyen, Zeleni dogovor vzpostavlja pravila in usmeritve za dosego prednostnega cilja Evropske skupnosti kot prvega podnebno nevtralnega kontinenta do 2050. Ta načrt je načrt za trajnostno gospodarstvo Evropske skupnosti in njeno uspešno izvedbo okoljskih in klimatskih zavez.
Evropski Zeleni dogovor
PRIHODNJA VLOGA PLINA v Sloveniji
Celoviti nacionalni energetski in podnebni načrt (NEPN) je akcijsko strateški dokument, ki za obdobje do leta 2030 (s pogledom do 2040) določa cilje, politike in ukrepe na petih razsežnostih energetske unije. Pomemben del načrta je prihodnost plinastih goriv in njihova vloga na poti v nizkoogljično družbo ter uspešno doseganje klimatskih ciljev. 
NEPN, dokumenti in povezave
SLOVENIJA, zakonodaja v pripravi
Odlok o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v letu 2020 (posredovan v vladni postopek  dne 12. 12. 2019)
Pravilnik o strokovnem usposabljanju in preizkusu znanja za inštalaterje naprav na obnovljive vire energije (posredovan v medresorsko usklajevanje in na SVZ dne 20. 12. 2019)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o ohranjanju narave (v pripravi znotraj ministrstva od dne 20. 12. 2019)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona

(v medresorsko usklajevanje in na SVZ dne 12. 12. 2019)
Zakonodaja v pripravi
UL RS, št. 82/2019
3798.
Sistemska obratovalna navodila za distribucijske sisteme zemeljskega plina za geografska območja Mestne občine Novo mesto, Občine Litija ter območje naselja Podkraj v Občini Hrastnik
Celotni dokument
TEHNOLOŠKI MONITOR
Siemens je sklenil pogodbo za dobavo dveh 2,2 MW PEM elektrolizerjev družbi Salzgitter Flachstahl GmbH (SZFG) za proizvodnjo vodika iz OVE elektrike. Za družbo SZFG je to pomemben korak k uvajanju vodika v jeklarstvu.
NOVOSTI IN INOVACIJE
December 2019; proizvajalec Airborne Drones je predstavil najnovejši laserski senzor GS-54 za detekcijo puščanj zemeljskega plina z uporabo brepilotnih letalnikov –  dronov na oddaljenosti od 5 m do 30 m od plinovodnega sistema.
DOGODKI, napoved
European Gas Conference 2020, 27. januar 2020, Dunaj


World Hydrogen Congress, 24. marec 2020, Pariz


Hydrogen & Fuel Cells for Heavy Duty Transport Conference 2020, 25.-26. marec 2020, Bruselj


European Zero Emission Bus Conference 2020, 7. april 2020, Pariz


Gas Network Safety, Reliability and Operation 202014 in 15. april 2020, Praga, CGA


Gas and Gas Technology Conference 202016. april 2020, Ljubljana