Sprejeti trije splošni akti agencije

2019-01-05T13:10:53+01:00

Svet Agencije za energijo je na 56. redni seji sveta 20. 12. 2018 sprejel tri splošne akte, dva s področja električne energije ter enega s področja obračunavanja omrežnin za prenosni sistem zemeljskega plina, in sicer za področje plina: Akt o spremembah in dopolnitvah Akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine za prenosni sistem zemeljskega plina.

Sprejeti trije splošni akti agencije2019-01-05T13:10:53+01:00

Javni poziv za vstop v podporno shemo – december 2018

2019-01-05T13:13:51+01:00

Agencije za energijo je objavlja četrti javni poziv investitorjem k prijavi projektov proizvodnih naprav za proizvodnjo elektrike iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji toplote in elektrike z visokim izkoristkom za vstop v podporno shemo. Prijava projektov je možna do 11. februarja 2019.

Javni poziv za vstop v podporno shemo – december 20182019-01-05T13:13:51+01:00
Go to Top