Pravilniki, standardi, pravila, navodila, strokovna inženirska praksa, tehnična pravila,…

Področni zakoni

Energetski zakon (EZ-1)
Ur. l. RS št. 17-538/14
Zakon o spremembah Energetskega zakona (EZ-1A)
Ur. l. RS št. 81-3191/15

Podrobnejši seznam zakonov in njihovih posodobitev v okviru Seznama zakonskih predpisov pomembnih za strojništvo, izdaja december 2018 na članskih straneh.

Pravilniki

Pravilnik o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z delovnim tlakom nad 16 barov ter o pogojih za posege v območjih njihovih varovalnih pasov
Ur. l. RS št. 12-478/10
Pravilnik o spremembah Pravilnika o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z delovnim tlakom nad 16 barov ter o pogojih za posege v območjih njihovih varovalnih pasov

Pravilnik o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z največjim delovnim tlakom do vključno 16 bar
Ur. l. RS št. 26-1152/02, 54-2626/02
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z največjim delovnim tlakom do vključno 16 bar

Pravilnik o tlačni opremi
Ur. l. RS št. 66-2810/16
221 A-497 II-204 Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o tlačni opremi
Ur. l. RS št. 59-2921/18

Uredba o energetski infrastrukturi
Ur. l. RS št. 22-891/16

Uredba o vzdrževalnih delih v javno korist na področju energetike
Ur. l. RS št. 37-1902/18

Pravilnik o gradbiščih
Ur. l. RS št. 55-2337/08

Pravilnik o izdaji energetskega dovoljenja
Ur. l. RS št. 19-666/16

Pravilnik o spremembi Odredbe o enostavnih tlačnih posodah
Ur. l. RS št. 138-6016/06

Pravilnik o strokovnem usposabljanju in preizkusu znanja za upravljalca energetskih naprav
Ur. l. RS št. 92-3616/15

Podrobnejši seznam pravilnikov in njihovih posodobitev v okviru Seznama zakonskih predpisov pomembnih za strojništvo, izdaja december 2018 na članskih straneh.

Standardi

SIST EN 12007-1:2013 Infrastruktura za plin – Cevovodni sistemi za najvišji delovni tlak do vključno 16 bar – 1. del: Splošne funkcionalne zahteve
SIST EN 12007-2:2013 Infrastruktura za plin – Cevovodni sistemi za najvišji delovni tlak do vključno 16 bar – 2. del: Posebne funkcionalne zahteve za polietilen (najvišji delovni tlak do vključno 10 bar)
SIST EN 12007-4:2013 Infrastruktura za plin – Cevovodni sistemi za najvišji delovni tlak do vključno 16 bar – 4. del: Posebne funkcionalne zahteve za obnovo
SIST EN 12327:2013 Infrastruktura za plin – Tlačni preskus, postopki za začetek in prenehanje obratovanja – Funkcionalne zahteve
SIST EN 12732:2013+A1:2014 Infrastruktura za plin – Varjenje jeklenih cevovodov – Funkcionalne zahteve
SIST EN 15001-1:2009 Infrastruktura za plin – Plinske napeljave z delovnim tlakom nad 0,5 bar za industrijsko uporabo in delovnim tlakom nad 5 bar za industrijsko in neindustrijsko uporabo – 1. del: Podrobne funkcionalne zahteve za načrtovanje, materiale, gradnjo, nadzor in preskušanje
SIST EN 15001-2:2009 Infrastruktura za plin – Plinske napeljave z delovnim tlakom nad 0,5 bar za industrijsko uporabo in delovnim tlakom nad 5 bar za industrijsko in neindustrijsko uporabo – 2. del: Podrobne funkcionalne zahteve za začetek obratovanja, obratovanje in vzdrževanje
SIST EN 12007-5:2014 Infrastruktura za plin – Cevovodni sistemi za najvišji delovni tlak do vključno 16 bar – 5. del: Priključni cevovodi – Posebne funkcionalne zahteve
SIST EN 12583:2014 Infrastruktura za plin – Kompresorske postaje – Funkcionalne zahteve
SIST-TP CEN/TR 16395:2013 Infrastruktura za plin – Definicije tlaka v CEN/TC 234 – Smernice
SIST-TP CEN/TR 13737-1:2013 Vodilo za uporabo funkcionalnih standardov, ki jih je pripravil CEN/TC 234 Infrastruktura za plin – 1. del: Splošno
SIST EN 16348:2013 Infrastruktura za plin – Sistem za varno obvladovanje prenosne infrastrukture za plin in sistem celostnega obvladovanja prenosnega sistema za plin – Funkcionalne zahteve
SIST EN 1594:2013 Infrastruktura za plin – Cevovodni sistemi za najvišji delovni tlak nad 16 bar – Funkcionalne zahteve
SIST EN 12186:2015 Infrastruktura za plin – Plinske postaje za regulacijo tlaka za prenos in distribucijo – Funkcionalne zahteve
SIST EN 1918-2:2016 Infrastruktura za plin – Podzemna plinska skladišča – 2. del: Funkcionalna priporočila za skladiščenje na naftnih in plinskih poljih
SIST EN 1918-3:2016 Infrastruktura za plin – Podzemna plinska skladišča – 3. del: Funkcionalna priporočila za skladiščenje v solnih kavernah
SIST EN 1918-4:2016 Infrastruktura za plin – Podzemna plinska skladišča – 4. del: Funkcionalna priporočila za skladiščenje v skalnih kavernah
SIST EN 1918-1:2016 Infrastruktura za plin – Podzemna plinska skladišča – 1. del: Funkcionalna priporočila za skladiščenje v vodonosnikih
SIST EN 1918-5:2016 Infrastruktura za plin – Podzemna plinska skladišča – 5. del: Funkcionalna priporočila za nadzemno opremo
SIST EN 12007-3:2015 Infrastruktura za plin – Cevovodni sistemi za najvišji delovni tlak do vključno 16 bar – 3. del: Posebne funkcionalne zahteve za jekla
SIST-TP CEN/TR 13737-2:2015 Infrastruktura za plin – Vodilo za uporabo funkcionalnih standardov, ki jih je pripravil CEN/TC 234 Infrastruktura za plin – 2. del: Nacionalne strani v povezavi s standardi CEN/TC 234
SIST EN 16726:2016 Infrastruktura za plin – Kakovost plina – Skupina H
SIST EN 1776:2016 Infrastruktura za plin – Merilni sistemi – Funkcionalne zahteve
SIST EN 12732:2013+A1:2014 Infrastruktura za plin – Varjenje jeklenih cevovodov – Funkcionalne zahteve (vključno z dopolnilom A1)
SIST-TP CEN/TR 16388:2013 Okoljski dokument za področje plina – Smernice za pripravo standardov z namenom zmanjšanja vpliva plinske infrastrukture na okolje v celotnem življenjskem obdobju
SIST-TP CEN/TR 16787:2015 Industrijska plinska napeljava – Smernica

Navodila in tehnične smernice

Navodila in tehnične smernice v pripravi.

Poudarki iz zakonodajnih novosti, akti v pripravi

Redni pregled zakonodajnih novosti iz področja plina in plinskih tehnologij in širše za področje energetike najdete v vsakokratnih novicah. Pregled vključuje tudi zakonske in podzakonske akte v pripravi oziroma v različnih fazah obravnav.