SiPlin za Plin in Plinske tehnologije
April 2020

Spoštovani,

življenje in delo vseh je v preteklih tednih prednostno zaznamovalo izvajanje ukrepov za preprečevanje širjenja nevarnega koronavirusa. Kažejo pa se prvi znaki postopnega obnavljanja aktivnosti in dela. Prepričani smo, da nam bo uspelo.

V ekipi SiPlin smo za vas pripravili e-novičnik, ki vam omogoča pregled vseh najaktualnejših poudarkov iz sveta plina v Sloveniji in širše, informacije z mednarodnega sodelovanja in izmenjave znanj ter izkušenj. Redni mesečni pregled, ki ga ne smete spregledati.

Želimo vam, da ostanete zdravi.

Vaš SiPlin


JAVNO POSVETOVANJE: DESETLETNI RAZVOJNI NAČRT


NAPOVED OBJAVE: REGIONALNI NALOŽBENI NAČRT ZA PLIN (GRIP)


PREDSEDNICA ZDRUŽENJA HYDROGEN EUROPE, ga. Bouillon-Delporte 


– ŠE VEDNO AKTUALNO: ELEKTRIKA V PLIN


– PREDNAROČILO PO UGODNI CENI + DARILO, Zbirka plin 2020


– AKTIVNI PRI OBLIKOVANJU PRIPOMB IN PREDLOGOV


Mednarodna konferenca PLIN IN PLINSKE TEHNOLOGIJE 2020


Revija PLIN – ZEMELJSKI PLIN, pomlad 2020 


TECHNOLOGY OUTLOOK 2030, DNV GL


SKUPNO PISMO za oživitev gospodarstva po COVID 19


SLOVENIJA; zakonodaja v pripravi, objave v UL RS 


– Z NAMI; Štern Group / Štern InštalacijeV tej številki

JAVNO POSVETOVANJE

DESETLETNI RAZVOJNI NAČRT

Desetletni razvojni načrt prenosnega plinovodnega omrežja za obdobje 2021–2030; v postopku javnega posvetovanja do 22. maja 2020.
Družba Plinovodi d.o.o., operater prenosnega sistema zemeljskega plina objavlja osnutek desetletnega razvojnega načrta prenosnega plinovodnega omrežja za obdobje 2021-2030 in v okviru  javnega posvetovalnega postopka vabi vse zainteresirane k oddaji komentarjev, predlogov ali dopolnitev k objavljenemu osnutku.

Rok za oddajo komentarjev k razvojnemu načrtu je 22. maj 2020. Več na spodnji povezavi.

Razvojni načrt v javnem posvetovanju…
NAPOVED OBJAVE!

REGIONALNI NALOŽBENI NAČRT ZA PLIN (GRIP)

Upravljavci prenosnih plinovodnih omrežij v regiji Južnega koridorja napovedujejo objavo četrte izdaje regionalnega naložbenega načrta za plin (SC GRIP). Ta predstavlja regionalni pogled na ponudbo, povpraševanje in razvoj zmogljivosti v regiji za prihodnje desetletje. Celotno poročilo bo v prvih dneh maja 2020 na voljo na spletni strani ENTSOG.
Spletna stran ENTSOG…
Predsednica združenja Hydrogen Europe, ga. Valérie Bouillon-Delporte:

“Vodik je kot najstnik z velikim potencialom, ki si zasluži, da vzcveti.”

Združenje SiPlin pri ZSIS se je v letu 2019 pridružilo 40 novim članom organizacije Hydrogen Europe. Ponosni smo,  da v letu 2020 nadaljujemo z aktivnim vključevanjem v delo Hydrogen Europe in prispevamo slovenski vidik prihodnosti vodikovih tehnologij. Našim članom nudimo redno seznanjanje in možnosti vključevanja v delo ter dostop do strokovnih gradiv ter informacij Hydrogen Europe. Vabimo vas k ogledu najnovejšega poročila za leto 2019 s področji dela in napovedmi za prihodnost. Pridružite se nam!
Letno poročilo Hydrogen Europe 2019…
AKTUALNO

ELEKTRIKA V PLIN

SiPlin je v sodelovanju z GRTgaz ter člani združenja ter promotorji trajnostnih tehnologij P2G izdelal sinhronizacijo 3-minutnega videa o načinu delovanja in procesih pretvorbe elektrike v plin. Video na poenostavljen način prikazuje proizvodnjo zelenega vodika in sintetičnega metana ter vloge plinovodnih omrežij v procesih razogličenja plina in prehoda na OVE pline v plinovodnih omrežjih.
Video Elektrika v plin…
PREDNAROČILO PO UGODNI CENI + DARILO 

ZBIRKA PLIN 2020

Napovedujemo izdajo ZBIRKE PLIN 2020, ki bo  podajala celovito informacijo o zakonodajnih zahtevah in podzakonskih aktih ter še pomembnejše informacije o standardih s področja zemeljskega plina, tako sprejetih in že veljavnih, kot tudi tistih, ki so v različnih fazah priprave. Gradivo bogatijo strokovne smernice in strokovne prakse, ki se bodo v naslednjih zaporednih verzijah dopolnjevale in nadgrajevale, za še večjo strokovnost vseh akterjev na področju zemeljskega plina.

Zbirka, ki jo morate imeti

Prednaročilo zbirke Plin 2020…
AKTIVNI PRI OBLIKOVANJU PRIPOMB IN PREDLOGOV NA AKTE V JAVNI OBRAVNAVI 

Zakon o učinkoviti rabi energije 

Do 4. 5. 2020 je v javni obravnavi predlog Zakona o učinkoviti rabi energije. Predlog poleg energetske učinkovitosti pomembno naslavlja vsebine rabe obnovljivih virov energije, kamor vključujemo tudi obnovljive pline.
Izpostavljamo tiste vsebine, ki so bolj pomembne za področje prihodnosti uporabe plina:

  • Mehanizmi spodbujanja energetske učinkovitosti in učinkovite rabe energije
  • Merjenje in sistemi upravljanja z energijo, uvajanje pametnih merjenj
  • Alternativni sistemi za oskrbo z energijo
  • Finančne spodbude

Združenje v okviru poziva k javni obravnavi pripravlja komentarje in predloge dopolnitev za ustrezno opredelitev prihodnje vloge obnovljivih plinov in alternativnih goriv v prometu.

Javna obravnava…
Mednarodna konferenca PLIN IN PLINSKE TEHNOLOGIJE 2020
Tradicionalna mednarodna konferenca Plin in plinske tehnologije 2020, ki je bila prvotno predvidena za 16. 4. 2020 v Grand hotelu Union v Ljubljani, se zaradi zagotovitve varnosti in zdravja udeležencev ter nadaljnjega izvajanja ukrepov proti širitvi koronavirusa COVID 19, prestavlja na jesenski termin. Nov termin konference je 22. OKTOBER 2020.
Vabilo / obvestilo
Revija PLIN – ZEMELJSKI PLIN, pomlad 2020
Vabimo k branju zadnjega izvoda revije PLIN – ZEMELJSKI PLIN, pomlad 2020
Plin – zemeljski plin, pomlad 2020

DNV GL

TECHNOLOGY OUTLOOK 2030

Nizozemski DNV GL je glede na poznane trende do 2030 izdelal poglobljeno ekspertizo, v kateri analizira tri ključna tehnološka vprašanja:

– Katere tehnologije so pomembne?
– Katere trende je treba natančno spremljati?
– Kako se lahko družba in industrija optimalno pripravijo na 2030?

Podrobneje obdelana področja so digitalizacija, trendi in tehnologije, tehnologija in družba ter vpliv na industrijo. Za vse, ki vas zanima kakovosten pogled na jutrišnji dan in vse tiste, ki želite biti pripravljeni.
DNV GL Technology Outlook 2030…

SKUPNO PISMO

Oživitev gospodarstva in razvoj obnovljivih in razogljičenih plinov ter spajanje sektorjev

22. aprila 2020 je 13 evropskih organizacij, med njimi tudi ENTSOG, GIE, NGVA, GERG, naslovilo na evropske komisarje, člane evropskega parlamenta in stalne predstavnike držav članic skupno pismo podpore na odziv EU o spopadanju z izzivi pandemije COVID-19 in poziv za nadaljnjo podporo ciljem EU glede podnebne nevtralnosti do leta 2050. Ključen poudarek je bil namenjen pozivu, naj evropski zeleni dogovor ostane v središče načrta za oživitev EU.
Skupno pismo…
ZAKONODAJA V PRIPRAVI
Zakoni in drugi akti Državnega zbora
Zakon o učinkoviti rabi energije
Ministrstvo za infrastrukturo, zakon v javni obravnavi do 4. 5. 2020


Zakonodaja v pripravi
Uradni list RS
V obdobju od  28. 3. 2020 do 28. 4. 2020 ni bilo objav, na katere bi želeli posebej opozoriti.
Dostop do Uradnega lista
www.stern.si