Omrežja in širitve ter proizvodnja2019-05-01T17:57:33+01:00

Zavihek za sistemske operaterje, materiali, varnost obratovanja,…

Omrežja in širitve ter proizvodnja

Plinovodna omrežja ter plinovodni sistemi so ključni in vitalni deli celotnega plinovodnega sistema Slovenije. Slovenija ima prenosni plinovodni sistem, ki se povezuje v integralno evropsko prenosno plinovodno omrežje s tremi interkonekcijami na mejah z Italijo, Avstrijo in s Hrvaško. Znotraj Slovenije je na prenosni plinovodni sistem priključenih 82 distribucijskih sistemov občin z več kot 130.000 odjemalci ter večji končni uporabniki zemeljskega plina. Slovenija nima podzemnih skladišč zemeljskega plina, ima pa manjše nahajališče zemeljskega plina na področju Lendave (Petišovci).

Go to Top