Omrežja in širitve ter proizvodnja2019-05-01T17:57:33+01:00

Zavihek za sistemske operaterje, materiali, varnost obratovanja,…

Plinovodna omrežja ter plinovodni sistemi so ključni in vitalni deli celotnega plinovodnega sistema Slovenije. Slovenija ima prenosni plinovodni sistem, ki se povezuje v integralno evropsko prenosno plinovodno omrežje s tremi interkonekcijami na mejah z Italijo, Avstrijo in s Hrvaško. Znotraj Slovenije je na prenosni plinovodni sistem priključenih 82 distribucijskih sistemov občin z več kot 130.000 odjemalci ter večji končni uporabniki zemeljskega plina. Slovenija nima podzemnih skladišč zemeljskega plina, ima pa manjše nahajališče zemeljskega plina na področju Lendave (Petišovci).

Go to Top