Inovativno2018-12-28T15:42:13+01:00

Plin malce drugače; kmetijstvo,…

Plin z različnimi postopki proizvodnje v obliki bioplina, biometana, sintetičnega plina postaja zanimiv energent tudi izven klasičnih oblik uporabe. Prva in najbližja proizvodnji bioplina je uporaba plina za pogon kmetijske mehanizacije, običajno kar na sami lokaciji proizvodnje. Nadaljnje možnosti so komprimiranje in uporaba na različnih lokacijah, utekočinjanje bioplinov in uporaba na različnih ter tudi bolj oddaljenih lokacijah. Obstaja še vrsto drugih oblik, o katerih bomo pisali v tem vsebinskem sklopu.

Go to Top