e-Novice November 2019

Evropska Komisija
Zakonodajni paketi in vodik ter obnovljivi plini

Paket Zeleni dogovor (The Green Deal Package)

Evropska Komisija je v postopkih priprave zakonodajnega paketa Zeleni dogovor (Green Deal Package) na podlagi predloga nove predsednice Evropske Komisije, ga. Ursule von der Leyen in komisarja Franza Timmermansa. Predlog bo na eni strani vključeval ukrepe za zmanjšanje podnebnih sprememb, ter na drugi ohranjanje evropske konkurenčnosti. Pričakovati je, da bodo imele pomembno vlogo prav vodikove tehnologije in s P2G povezani PCI projekti skupnega pomena.

Paket Razogličenja

Evropska komisija nadaljuje z namero priprave tretjega Plinskega paketa, ki bo najverjetneje preimenovan kar v Paket razogljičenja. Dejstvo je, da mora Evropska skupnost delovati hitreje, s ključnim ciljem priprave plinske infrastrukture za več obnovljivih virov energije. Slednje predvsem preko proizvodnje elektrike v plin (P2G). To je bil tudi glavni razlog za večjo pozornost Madridskega foruma, ki je bila namenjena obnovljivim in nizkoogljičnim plinom ter posebej vodiku. Evropska Komisija je izrazila mnenje, da je injiciranje vodika v plinovodna omrežja najverjetneje rešitev, ki je primerna za prehodno obdobje, na dolgi rok pa je pričakovati vse večjo namero po uporabi čistega vodika in tudi vzpostavljanju vodikovodov.

Podrobneje bo tematika obravnavana v okviru Delovne skupine za plinovodna omrežja v združenju Hydrogen Europe.

IRENA, Mednarodna agencija za obnovljivo energijo prepoznava prihodnjo vlogo vodika

IRENA je v posebnem poročilu prepoznala vodik kot vir in perspektivo za obnovljivo energijo. Poročilo poudarja sinergije med vodikom in obnovljivimi viri energije ter podaja razvoj in projekcijo cen obnovljivega vodika do 2050. Zanimiva je ugotovitev, da bo s padanjem cen tehnologij elektrolize vodik postajal vse konkurenčnejši. Od leta 2035 naj bi bila po projekcijah povprečna cena zelenega vodika že nižja od povprečne cene za modri vodik.

Agencija za energijo Agencija za energijo

Zaključen javni poziv k prijavi projektov proizvodnih naprav za proizvodnjo elektrike iz OVE in v SPTE za vstop v podporno shemo št. 314-107/2019-04/332 – Izbranih 19 projektov

Agencija za energijo je 10. 10. 2019 zaključila peti Javni poziv k prijavi projektov proizvodnih naprav za proizvodnjo elektrike iz OVE in v SPTE za vstop v podporno shemo št. 314-107/2019-04/332 z dne 28. 6. 2019 . Do skrajnega roka za oddajo prijav je na agencijo prispelo 32 prijav za projekte proizvodnih naprav za proizvodnjo elektrike iz OVE in v SPTE. Med prijavljenimi projekti je izbranih 19 projektov s skupno nazivno električno močjo 26,7 MW, predvsem proizvodnih naprav za proizvodnjo elektrike v SPTE.

https://www.agen-rs.si/web/portal/-/na-petem-javnem-pozivu-izbranih-19-projektov

Uradni list Republike Slovenije; aktualno oktober 2019 Uradni list Republike Slovenije

ULRS, št. 60/2019

  1. Energetski zakon (uradno prečiščeno besedilo) (EZ-1-UPB2)

ULRS, št.65/2019

  1. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti
ZPPT, SiPlin področje H2 in trajnostni projekti SiPlin

Strokovno tehnična revija Plin – zemeljski plin, izdaja jesen 2019; Plin in trajnostni projekti na vaših mizah in v elektronski verziji predvidoma do petka 15.11.2019

Končna redakcija vsebin jesenske izdaje strokovno tehnične revije z naslovom Plin in trajnostni projekti v delu. Izid revije in distribucija tiskane ter elektronske izdaje revije predvidoma v petek 15. 11. 2019.

Mednarodna konferenca PLIN IN PLINSKE TEHNOLOGIJE; petek, 31. 1. 2020

Poziv k zgodnji prijavi po nižjih kotizacijah (prijavite nezavezujoč interes do 29. novembra 2019 in pridobite 30% popust na kotizacijo, plačate v januarju 2020)

Mednarodna konferenca o prihodnosti zemeljskega plina, novih plinih v plinovodnih sistemih, plinskem prehodu na OVE, plinskih tehnologijah, razvoju, strategijah, inovacijah in raziskavah na področju plina in priložnostih za pline v plinovodnih omrežjih do leta 2050.

Petek, 31.1.2020, Bela dvorana, Grand hotel Union, Ljubljana

Informacijsko projektna pisarna SiPlin
Združenje za plin in plinske tehnologije pri ZSIS, SiPlin
Zveza strojnih inženirjev Slovenije
Združenje za plin in plinske tehnologije pri ZSIS
Karlovška cesta 3, 1000 Ljubljana
T: 01 425 47 57 / 041 678 267
E: info@siplin.si
W: www.siplin.si