Bioplin in biometan2018-12-28T15:42:33+01:00

Proizvodnja biometana prihodnost plina je v obnovljivem plinu

Proizvodnja bioplina iz različnih virov (biomasa, odpadki …) in iz njega, po procesu čiščenja, pridobivanje biometana ter njegovo vtiskavanje v plinovodna omrežja sta ključni prihodnji obliki prehoda sistemov iz fosilnih goriv na obnovljive pline. Pri uporabi plinovodnih omrežij se na ta način ta omrežja dekarbonizirajo in se razvijejo za namen prihodnje uporabe. Hkrati se zmanjšuje uvozna odvisnost od fosilnih goriv, zmanjšuje se CO2 emisije ter se tako zagotavlja nadaljnjo uporabo že zgrajenih energetskih sistemov za oskrbo z obnovljivimi plini.

Go to Top