P2G2018-12-28T15:42:54+01:00

Proizvodnja vodika in sintetičnih plinov iz viškov električne energije in vtiskavanje v plinovodna omrežja,…

Plinovodna omrežja z vtiskavanjem vodika ali sintetičnih plinov, ki so proizvedeni na osnovi vodika, le-ta pa iz viškov elektrike iz obnovljivih virov energije, predstavljajo praktično neomejeno možnost hranjenja razogljičene in obnovljive energije. Proizveden vodik, sintetični metan in biometan kot plinasta goriva prihodnosti nezadržno prodirajo v obstoječe energetske sisteme in so ključnega pomena za doseganje visokih okoljskih in podnebnih ciljev ter dekarbonizacije sistemov na fosilna goriva, kakor tudi povezovanja plinskih in električnih omrežij za njihovo usklajeno delovanje.

Go to Top