SiPlin za Plin in Plinske tehnologije
Junij 2020
Spoštovani,
naša nova realnost je vračanje življenja v ustaljene tirnice z zavedanjem, da se nevarnost ponovnega vala epidemije lahko zelo hitro ponovi. Življenje pred nas tako postavlja vrsto izzivov in novih prilagoditev, ki bodo postajale vse bolj naša stalnica. Še več razmisleka in stalnega vnaprejšnjega načrtovanja ter vse večja avtonomnost delovanja, tudi in predvsem energetskih in s tem tudi plinskih sistemov.
 
V ekipi SiPlin smo za vas pripravili e-novičnik, ki vam omogoča pregled vseh najaktualnejših poudarkov iz sveta plina v Sloveniji in širše, informacije z mednarodnega sodelovanja in izmenjave znanj ter izkušenj. Redni mesečni pregled, ki ga ne smete spregledati.

Želimo vam, da ostanete zdravi.

Vaš SiPlin


DINA LANZI,  PODPREDSEDNICA H2IT, VODJA PRVEGA ITALIJANSKEGA PROJEKTA P2G


PLINSKE TOPLOTNE ČRPALKE


EVROPSKA PLATFORMA ZA PRAVIČEN PREHOD


– ELEKTRIKA V PLIN


– ZBIRKA PLIN 2020


STRATEGIJA EU ZA VODIK: 10 KLJUČNIH PRIPOROČIL HYDROGEN EUROPE


Mednarodna konferenca PLIN IN PLINSKE TEHNOLOGIJE 2020


Četrto leto revije PLIN – ZEMELJSKI PLIN, 2017 – 2020


SLOVENIJA; zakonodaja v pripravi, objave v UL RS 


– Z NAMI; Štern Group / Štern InštalacijeV tej številki

DINA LANZI,

PODPREDSEDNICA H2IT, VODJA PRVEGA ITALIJANSKEGA PROJEKTA P2G

Dina Lanzi, podpredsednica H2IT (italijansko združenje za vodik in gorivne celice) in vodja tehnološke skupine za vodik v družbi SNAM, kjer je v letu 2019 vodila prvi pilotni projekt injiciranja vodika v visokotlačni prenosni plinovodni sistem.

Vabimo vas k branju članka v New York Timesu o prvem italijanskem projektu uporabe vodika kot goriva za oskrbo končnega uporabnika. Za naslednji novičnik SiPlin pa že napovedujemo izredno zanimiv in aktualen intervjuju o razvoju tega projekta, trenutnem stanju in ugotovitvah ter prihodnjih načrtih družbe SNAM na področju P2G z Dino Lanzi.

New York Times, 27. maj 2020; Italijanski projekt…

NAPOVED, JESEN 2020

PLINSKE TOPLOTNE ČRPALKE

Plinske toplotne črpalke so ene izmed najbolj učinkovitih rešitev za uporabnike zemeljskega plina za njihov čist prehod v nizkoogljično družbo. 
namenom širše strokovne prepoznavnosti njihovih prednosti in uporabnosti SiPlin izdeluje analizo s pregledom aktualnega stanja tehnologij plinskih toplotnih črpalk za  široko potrošnjo, komercialno rabo in malo industrijo.

Analiza za preboj in širši krog zadovoljnih uporabnikov sodobnih plinskih tehnologij za prehod na najčistejše vire energije ter aktiven prehod v nizkoogljično družbo.

EVROPSKA PLATFORMA ZA PRAVIČEN PREHOD

Včeraj, v ponedeljek, 29. junija 2020, je bila zagnana evropska spletna platforma za pravičen prehod (JTP), ki bo državam članicam pomagala pri pripravi načrtov za dostop in črpanje financiranja iz več kot 150 milijardnega EUR mehanizma za prehod (Transition Mechanism). Ta spletna platforma nudi tehnično in svetovalno podporo za javne in zasebne zainteresirane strani z dostopom do informacij o možnostih financiranja in virih tehnične pomoči.
Platforma bo zagotovila, da bo 40 milijard EUR, predlaganih v okviru sklada za pravični prehod, usmerjenih v prave projekte in da nobena regija ne bo zaostala.

Nagovor podpredsednika EC, g. Timmermansa ob zagonu JPT…

ELEKTRIKA V PLIN

Vsi zainteresirani za sinhroniziran 3-minutni video o načinu delovanja in procesih pretvorbe elektrike v plin, ste vabljeni, da se nam oglasite in brezplačno pridobite video za svoje potrebe in promocijo.

Oglasite se na info@siplin.si in skupaj bomo spoznavali prihodnjo vlogo plinovodnih sistemov.

Video Elektrika v plin…

ZA VSAKO NAROČILO
DO 1. 8. 2020 DARILO 
ZBIRKA PLIN 2020

Napovedujemo izdajo ZBIRKE PLIN 2020, ki bo  podajala celovito informacijo o zakonodajnih zahtevah in podzakonskih aktih ter še pomembnejše informacije o standardih s področja zemeljskega plina, tako sprejetih in že veljavnih kot tudi tistih, ki so v različnih fazah priprave. Gradivo bogatijo strokovne smernice in strokovne prakse, ki se bodo v naslednjih zaporednih verzijah dopolnjevale in nadgrajevale, za še večjo strokovnost vseh akterjev na področju zemeljskega plina.

Zbirka, ki jo morate imeti.

Naročilo zbirke Plin 2020…

NOVO

STRATEGIJA EU ZA VODIK:
10 KLJUČNIH PRIPOROČIL HYDROGEN EUROPE

Organizacija Hydrogen Europe je 22. junija 2020 objavila svojo zadnjo publikacijo: “Strategija EU za vodik: 10 ključnih priporočil Hydrogen Europe”.

Izpolnjevanje dolgoročnih podnebnih in energetskih ciljev EU in uresničitev ciljev Zelenega dogovora za večjo učinkovitost energetskega sistema in razogljičenje industrije, široke potrošnje in prometa bo zagotovo terjala večji obseg uporabe vodika. Čiste vodikove tehnologije in rešitve bodo imele tudi sistemsko vlogo pri prehodu na obnovljive vire z zagotavljanjem mehanizma za prožen prenos energije med sektorji in za zadostitev povpraševanja.

Strategija za vodik, 10 priporočil Hydrogen Europe..

VABILO

Mednarodna konferenca PLIN IN PLINSKE TEHNOLOGIJE 2020

Tradicionalna mednarodna konferenca Plin in plinske tehnologije 2020 je predvidena v novem terminu, 22. OKTOBRA 2020.

V primeru, da se konferenca zaradi omejitev ali izvajanja ukrepov zaščite pred širitvijo morebitnih ponovnih okužb s koronavirusom ne bo mogla izvesti, bo združenje SiPlin izvedlo tiskane in spletne predstavitve najaktualnejših tematik za prihodnji nadaljnji uspešen razvoj plinskega gospodarstva v regiji.

Vabilo / obvestilo

Četrto leto revije
PLIN – ZEMELJSKI PLIN
2017 – 2020

Vabimo vas k ogledu in branju izvodov strokovno tehnične revije PLIN – ZEMELJSKI PLIN, ki v letu 2020 beleži že četrto leto izhajanja.

V vsakem izvodu so najaktualnejši prispevki, pregled stanja, prihodnji izzivi in priložnosti ter smernice razvoja s stalno mislijo na naše spoštovane pionirje in nosilce razvoja slovenskega plinskega sektorja.

Vabimo k branju.

Plin – zemeljski plin, pomlad 2017 – pomlad 2020

ZAKONODAJA V PRIPRAVI

Zakoni in drugi akti Državnega zbora
Zakon o učinkoviti rabi energije
Ministrstvo za infrastrukturo
Predlog, 1. 6. 2020

Zakonodaja v pripravi

Uradni list RS

1201.
Odlok o spremembi Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Sevnica1202.
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala d.o.o. Sevnica

1203.
Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Plinovod d.o.o. Sevnica

1232.
Uredba o spremembah Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente

1432.
Uredba o spremembah Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente

1575.
Sistemska obratovalna navodila za distribucijski sistem zemeljskega plina za geografsko območje Mestne občine Slovenj Gradec

1576.
Sistemska obratovalna navodila za distribucijski sistem zemeljskega plina za geografski območji Mestne občine Velenje in Občine Šoštanj

Dostop do Uradnega lista

www.stern.si