NAJAVA IN VABILO K PRIJAVI UDELEŽBE NA STROKOVNI DELAVNICI

Spoštovani,

zaradi vnaprej nepredvidenih izrednih razlogov dogodek prestavljamo na nov, jesenski termin.

Hvala za razumevanje.

NAJAVA IN VABILO K PRIJAVI UDELEŽBE
NA STROKOVNI DELAVNICI

Eksplozijska varnost, postopki za varno delo z zemeljskim plinom, ugotavljanja puščanj in krizno komuniciranje

Soorganizator delavnice:

  ZSIS  Plinovodi

Lokacija:
Gospodarska zbornica Slovenije

Opis:
Strokovna delavnica z nazivom »Eksplozijska varnost, postopki za varno delo z zemeljskim plinom, ugotavljanja puščanj in krizno komuniciranje« je druga po vrsti s tematiko o varnosti delovanja plinskih sistemov ter vsebinsko nadgrajuje prvo, ki je bila izvedena v letu 2019.

Ključne teme delavnice so nadgrajene in razširjene. Poleg aktualizacije, ki so vezane na delovanje sistemov v preteklem letu, posebej poudarjamo dve novi in sicer področje nadzora ter področje kriznega komuniciranja.

Z delavnico želimo strokovnjakom slovenske plinske industrije, operaterjem plinovodnih sistemov, tehnološkemu in vzdrževalnemu osebju, projektantom ter končnim uporabnikom in izvajalcem, predstaviti pomembnost eksplozijske varnosti. Pri tem pomembno razširjamo tematiko z odgovornostjo pri izvajanju postopkov. Vključno z ustreznim načrtovanjem zaščitne opreme ter izvajanjem načrtov pri delu z zemeljskim plinom, napravami na plinovodnih sistemih, internih povezovalnih sistemih ter trošilih na zemeljski plin.

Delavnica bo vključevala predstavitev možnih posledic pri nepredvidenih ter izrednih dogodkih na sistemih in trošilih. Delavnica bo vključevala tudi strokovno razpravo udeležencev z izmenjavo izkušenj ter podajo zaključkov ter usmeritev za delo.

Program delavnice:

9.00 – 9.30 Pravočasno kakovostna Ex-zaščita, dr. Zdravko Kramar, SIQ
9.30 – 10.00 Ex-elaborat na fizikalnih temeljih, dr. Aleš Arnšek, IPZ, Industrijska protieksplozijska zaščita d.o.o.
10.00 – 10.30 Diskusija, odgovori na vprašanja
10.30 – 11.00 Odmor
11.00 – 11.30 Zakonski in podzakonski temelji, dokumentacija, nadzor nad izvajanjem zakonodajnih zahtev
11.30 – 12.00 Krizno komuniciranje v povezavi z varnostjo in odnosi z javnostmi, Tomaž Mihelin Ritlop, SPEM komunikacije, d.o.o.
12.00 – 12.15 Zaključek delavnice


Kreditne točke IZS
:

Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na seminarju pridobijo 3 kreditne točke iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

Prijave:  udeležba na strokovni delavnici je:

  • za člane SiPlin, Združenja za plin in plinske tehnologije pri ZSIS BREZPLAČNA,
  • za vse ostale 80 EUR+DDV.

Prijava se izvaja preko spletnega obrazca na spletnem portalu SiPlin (glejte spodaj). Prijave se bodo sprejemale do zapolnitve mest, število mest je za zagotovitev omejeno.

POROČILO O PRETEKLI STROKOVNI DELAVNICI
11.4.2019 – Grand hotel Union