Program porabe sredstev sklada za podnebne spremembe v letu 2019 v višini 148 mio eur

2019-01-05T13:20:53+01:00

Odlok o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v letu 2019 namenja 148 milijonov evrov za ukrepe blaženja podnebnih sprememb in prilagajanju nanje. Operativni program določa temeljne cilje, načela, prednostne naloge in usmeritve za ukrepanje v Sloveniji na področju blaženja podnebnih sprememb do leta 2020 s pogledom do leta 2030.