Vloga plina

Razvojne možnosti plinovodnih sistemov in prihodnja vloga zemeljskega plina v Sloveniji

2018-12-28T13:42:03+01:00

Pregled in prenos vsebine v PDF formatu

Razvojne možnosti plinovodnih sistemov in prihodnja vloga zemeljskega plina v Sloveniji2018-12-28T13:42:03+01:00

Zemeljski plin ključen pri zagotavljanju energetske varnosti

2019-01-05T13:12:07+01:00

Mednarodna plinska unija (IGU) se je odzvala na zadnji svetovni energetski pregled izdelan s strani IEA in sicer pozdravlja ugotovitve IEA, ki navaja, da plin ostaja  drugi najhitreje rastoči energetski vir za obnovljivimi viri do leta 2040. Hkrati pozdravlja ostale ključne ugotovitve, da bo poraba zemeljskega plina zrasla do 45% do 2040, katerega glavno

Zemeljski plin ključen pri zagotavljanju energetske varnosti2019-01-05T13:12:07+01:00
Go to Top