e-Novice December 2019

Evropska Komisija
Energetika / Trajnost / Okolje

Trajnostni razvoj okoljskih raziskav in inovacijskih partnerstev v okviru »Horizon Europe«

V četrtek 12. decembra 2019 bo v Bruslju potekala razprava na temo ustanovitve partnerstva Built4People, partnerstva o raziskavah in inovacijah, ki temelji na razvoju narave in okolja s trajnostnim orientiranjem na ljudeh. Projekt bo zagotovil sodelovanje in povezovanje javnega in zasebnega sektorja za vzpostavitev raziskav in inovacij za naravno trajnost ter boljše življenje. Partnerstvo Built4People bo vzpostavljeno pod programom HORIZON EUROPE (2012-2027).

https://ec.europa.eu/info/events/sustainable-built-environment-research-and-innovation-partnership-under-horizon-europe-2019-dec-12_en

Komisija odobrila skoraj 94 mio EUR za sofinanciranje kogeneracije s sežigalnico v Bolgariji

Evropska komisija je odobrila podporo Bolgariji za izgradnjo visoko učinkovite kogeneracije za proizvodnjo toplote in elektrike iz nerecikliranih odpadkov skladno z evropskimi pravili za pomoč Unije.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_19_6349

Republika Slovenija – ministrstva
Zakonodaja v pripravi in v javni obravnavi
Republika Slovenija GOV SI

Spletno posvetovanje ob pripravi Dolgoročne podnebne strategije Slovenije do leta 2050

Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je vse zainteresirane povabilo, da na temo priprave Dolgoročne podnebne strategije do leta 2050 posredujejo svoja razmišljanja in prek spletnega posvetovanja pomagajo sooblikovati strategijo. Spletno posvetovanje je bilo odprto do 15. novembra 2019.

https://www.energetika-portal.si/nc/novica/n/spletno-posvetovanje-ob-pripravi-dolgorocne-podnebne-strategije-slovenije-do-leta-2050-4279/

Predstavitev osnutka okoljskega poročila v okviru celovite presoje vplivov NEPN na okolje

V Ljubljani je 21. novembra 2019 potekala predstavitev osnutka okoljskega poročila v procesu celovite presoje vplivov na okolje Celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta (NEPN). Udeleženci so se seznanili tudi s prihodnjimi koraki v procesu priprave NEPN.

https://www.energetika-portal.si/nc/novica/n/predstavitev-osnutka-okoljskega-porocila-v-okviru-celovite-presoje-vplivov-nepn-na-okolje-4289/

Maloprodajne cene zemeljskega plina v 3. trimesečju 2019

Na nacionalnem nivoju Slovenije je spremljana struktura maloprodajnih cen zemeljskega plina za gospodinjske in negospodinjske odjemalce za tretje trimesečje (julij – september) leta 2019. Maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega odjemalca se je v obdobju enega leta povišala za 8 %, za povprečnega negospodinjskega odjemalca pa znižala za 4 %.

https://www.energetika-portal.si/nc/novica/n/maloprodajne-cene-zemeljskega-plina-v-3-trimesecju-2019-4292/

V devetih mesecih 2019 izplačanih 96,6 mio EUR za podpore proizvodnji električne energije iz OVE in SPTE

Subvencionirana proizvodnja električne energije 3867 proizvodnih naprav s skupno močjo 415 MW je v devetih mesecih 2019 znašala 684,5 GWh, kar je 1 % manj kot v enakem obdobju leta 2018. Izplačano je bilo za 8 % manj sredstev za podporo kot v enakem obdobju leta 2018. Največja proizvodnja električne energije kot tudi največ podpor v devetih mesecih 2019 je bilo namenjenih sončnim elektrarnam.

https://www.energetika-portal.si/nc/novica/n/v-devetih-mesecih-2019-izplacanih-966-mio-eur-za-podpore-proizvodnji-elekricne-energije-i-4285/

Uradni list Republike Slovenije; aktualno november 2019 Uradni list Republike Slovenije

UL RS, št. 68/2019

  1. Splošni akt o spremembah in dopolnitvah Splošnega akta o strokovnem izpitu za pooblaščenega inženirja
  2. Splošni akt o spremembi Splošnega akta o strokovnem nadzoru nad delom pooblaščenih inženirje
ZPPT, SiPlin področje H2 in trajnostni projekti SiPlin

Skupni trajnostni projekti proizvodnje in uporabe vodika, biometana, sintetičnega metana in aplikativnih trajnostnih plinskih tehnologij. Združenje v sodelovanju z združenji v Evropi in družbami na področju prehoda na obnovljive pline zagotavlja stalen prenos znanja, izkušenj in možnost ogleda referenčnih objektov ter sodelovanje slovenske industrije na projektih.

Za spremljanje informacij, izraz interesa za sodelovanje in morebitne dodatne pobude ali predloge nam pišite na info@siplin.si.

Strokovno tehnična revija Plin – zemeljski plin, pomlad 2020

V pripravi najaktualnejše vsebine nove številke strokovno tehnične revije Plin – zemeljski plin, pomlad 2020.
Izid predvidoma v sredini marca 2020.

Strokovna delavnica Protieksplozijska zaščita, postopki za varno delo z zemeljskim plinom in metode ugotavljanja puščanj 2020
Varnost delovanja plinskih sistemov in plinske infrastrukture ostaja ena od najpomembnejših stalnih nalog vseh, ki se pri svojem delu vsakodnevno srečujemo z zemeljskim plinom. Delavnica bo organizirana drugič, z izpopolnjenimi temami zelo uspešne prve delavnice v letu 2019.
Četrtek, 12. 3. 2020, Ljubljana

Mednarodna konferenca PLIN IN PLINSKE TEHNOLOGIJE nov okvirni termin konference; APRIL 2019
Mednarodna konferenca o prihodnosti zemeljskega plina, novih plinih v plinovodnih sistemih, plinskem prehodu na OVE, plinskih tehnologijah, razvoju, strategijah, inovacijah in raziskavah na področju plina in priložnostih za pline v plinovodnih omrežjih do leta 2050.
Četrtek, 16. 4. 2020, Ljubljana

Informacijsko projektna pisarna SiPlin
Združenje za plin in plinske tehnologije pri ZSIS, SiPlin
Zveza strojnih inženirjev Slovenije
Združenje za plin in plinske tehnologije pri ZSIS
Karlovška cesta 3, 1000 Ljubljana
T: 01 425 47 57 / 041 678 267
E: info@siplin.si
W: www.siplin.si