Sistemi za industrijo2018-12-28T15:43:21+01:00

Plinske tehnologije v industriji,…

Plinski sistemi za industrijo so praviloma tehnološka trošila večjih moči za proizvodnjo toplote, pare in višjih temperatur v kuriščih ali zgorevalnih plinov za potrebe različnih tehnoloških procesov. Zemeljski plin se uporablja v metalurški, kemični, papirni, farmacevtski, avtomobilski industriji ter drugje. Za Slovenijo je značilno, da je poraba zemeljskega plina za industrijo nad evropskim povprečjem.

Go to Top