SiPlin za Plin in Plinske tehnologije
Februar 2020Pregled, opomnik in napovednik vseh najaktualnejših poudarkov iz sveta plina v Sloveniji in širše. Informacije iz mednarodnega sodelovanja in izmenjave znanj, izkušenj in informacij. Pregled in vabila na strokovne dogodke. Redni mesečni pregled, ki ga ne smete spregledati.


NAPOVEDUJEMO


NOVOSTI IN INOVACIJE


TEHNOLOŠKI MONITOR


– VARNOST; prestavitev termina strokovne delavnice


PRIHODNOST plina, mednarodna konferenca, april 2020


NOVA naslovnica revije Plin – pomlad 2020 


EVROPA; potencial združevanja sektorjev in P2G


SLOVENIJA; zakonodaja v pripravi, objave v UL RS 


DOGODKI

KOLEDAR SiPlin dogodkov za leto 2020


AKTUALNO O PRIHODNOSTI PLINA


– KAJ PA VARNOST?


– KDO BO FINANCIRAN IZ EU?


INOVACIJE


V tej številki


Še vedno aktualno iz prejšnje številke

NAPOVEDUJEMO

SiPlin v sodelovanju z GRTgaz, člani in promotorji trajnostnih tehnologij  P2G pripravlja sinhronizacijo 3 minutnega filma o principu delovanja in procesih pretvorbe elektrike v plin. Film na poenostavljen način prikazuje proizvodnjo zelenega vodika in sintetičnega metana ter vloge plinovodnih omrežij v procesih razogličenja plina in prehoda na OVE pline v plinovodnih omrežjih.

NOVOSTI IN INOVACIJE

Družbi PIETRO FIORENTINI in HERA GROUP sta predstavili merilnik NexMeter, prihodnost pametnega merjenja. NexMeter je veliko več kot pametni plinomer, gre za mini računalnik s poudarkom na varnosti. Merilnik se samodejno povezuje z ostalimi merilniki, pošilja vrsto podatkov ter ponuja paleto varnostnih orodij za preprečevanje nesreč v objektih. Slednje mu omogoča stalno preverjanje tlaka v omrežju in parametrov oskrbe, izvaja takojšnje opozarjanje na padec tlaka ali na neobičajne parametre obratovanja. S stalnim merjenjem in izvajanjem kontrol NexMeter v realnem času identificira različne obratovalne situacije (potresi …) in med drugim omogoča tudi varnostno zapiranje.

TEHNOLOŠKI MONITOR

GRTgaz je 20. februarja 2020 zagnal demonstracijski pilotni projekt Jupiter 1000 in injiciral prve molekule vodika v plinovodni sistem z zemeljskim plinom v Marseillu. Po besedah predstavnikov GRTgaz-a gre za velik korak v razvoju rešitev razogljičenja plinskega sektorja in uporabi obnovljivih plinov za shranjevanje presežkov električne energije iz OVE. Projekt je pomembno izhodišče za nadaljnje delo. Ocenjuje se, da bi omrežje lahko brez težav sprejelo od 6 % pa vse do 20 % vodika. Demonstracijski projekt bo v prvi fazi služil preverjanju delovanja opreme, naprav in projekta kot celote. Sledila bo analiza vpliva vodika na omrežja in analiza možnosti njegove uporabe v industrijskih procesih. Ocenjuje se, da bo projekt ključno prispeval k razvoju področja P2G v Franciji.

VARNOST 

PRESTAVLJEN TERMIN; Obveščamo vas, da je 2. strokovna delavnica o eksplozijski zaščiti, varnosti delovanja, ugotavljanju puščanj, kriznem komuniciranju in najnujnejših ukrepih zaradi neodložljive zadržanosti predavateljev prestavljena na jesenski termin. Točen datum bo pravočasno javljen na spletni strani SiPlin in z rednim elektronskim obveščanjem.

PLIN IN PLINSKE TEHNOLOGIJE 2020, mednarodna konferenca, Grand hotelu Union, Ljubljana, 16. 4. 2020

Tradicionalna mednarodna konferenca Plin in plinske tehnologije 2020 bo 16. 4. 2020 v Grand hotelu Union v Ljubljani postregla tudi z bogato razstavo in predstavitvami opreme. Krovna tematika konference bo, poleg množice aktualnih tem s področja plina in plinskih tehnologij, prihodnost plinov v nizkoogljični družbi. Dotaknili se bomo vprašanja, ali smo pripravljeni in kakšni so ključni cilji na področju plina v prehodnem obdobju.

Tematski sklopi konference…
ZGODNJE PRIJAVE s popustom na kotizacijo…

PLIN – ZEMELJSKI PLIN, pomlad 2020

V pripravi je naslednja izdaja strokovno tehnične revije PLIN – ZEMELJSKI PLIN, pomlad 2020. Uredništvo vabi k ogledu nove naslovnice in najavlja ekskluzivni intervju z g. Alojzijem Babičem ter intervju z direktorjem podjetja Plinarna Maribor, g. Boštjanom Vrhovškom.

NOVA naslovnica Plin – zemeljski plin, pomlad 2020
Zadnja revija Plin – zemeljski plina, jesen 2019

KONČNO POROČILO – POTENCIAL ZDRUŽEVANJA SEKTORJEV PLINA IN ELEKTRIKE

Objavljeno je končno poročilo z rezultati ocene regulatornih ovir in praznin, ki preprečujejo bolj tesno povezovanje plinskega in električnega sektorja v Evropi ter ovir pri razvoju obnovljivih in nizkoogljičnih plinov.
Glavni cilji analize so prikaz doseganja vizije do leta 2050 z dosego razogljičenje energetskega sistema. Poudarek je namenjen vlogi plinov v sistemih in prepoznavanju najperspektivnejših tehnologij.

Potencial združevanja sektorjev – Končno poročilo…

ZAKONODAJA V PRIPRAVI

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o podporah elektriki, proizvedeni iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji toplote in elektrike z visokim izkoristkom (v medresorskem usklajevanju in na SVZ od 12. 2. 2020).


Pravilnik o gradnji nizkonapetostnih elektroenergetskih vodov (predlog 3. 2. 2020).


Zakon o spremembah in dopolnitvah energetskega zakona (v podpisu na vladi RS, 30. 1. 2020).


Odlok o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v obdobju 2020-2023 (v medresorskem usklajevanju in na SVZ od 24. 1. 2020).

Zakonodaja v pripravi

UL RS, št. 6/2020

Sistemska obratovalna navodila za distribucijski sistem zemeljskega plina za geografsko območje Občine Sevnica

Celotni dokument

DOGODKI, napoved

World Hydrogen Congress, 24. marec 2020, Pariz


Hydrogen & Fuel Cells for Heavy Duty Transport Conference 2020, 25.-26. marec 2020, Bruselj


European Zero Emission Bus Conference 2020, 7. april 2020, Pariz


Gas Network Safety, Reliability and Operation 202014 in 15. april 2020, Praga, CGA


Gas and Gas Technology Conference 202016. april 2020, Ljubljana