SiPlin za Plin in Plinske tehnologije
Maj 2020

Spoštovani,

življenje in delo se vračata v ustaljene tirnice in počasi se naše prioritete selijo na področja čim bolj učinkovitega prehoda v novo realnost. Epidemija je povzročila nov razmislek in poleg tveganj izpostavila tudi vrsto izzivov. Eno ključnih je zavedanje, da moramo biti pripravljeni na vse in znati z razumevanjem nova dejstva prenašati v naše življenje.

V ekipi SiPlin smo za vas pripravili e-novičnik, ki vam omogoča pregled vseh najaktualnejših poudarkov iz sveta plina v Sloveniji in širše, informacije z mednarodnega sodelovanja in izmenjave znanj ter izkušenj. Redni mesečni pregled, ki ga ne smete spregledati.

Želimo vam, da ostanete zdravi.

Vaš SiPlin


PLINSKE TOPLOTNE ČRPALKE


NAJMANJ NEGOTOVOSTI ZA ZEMELJSKI PLIN IN OBNOVLJIVE PLINE


“EVROPSKA SKUPNOST NASLEDNJE GENERACIJE.” 


– ŠE VEDNO AKTUALNO: ELEKTRIKA V PLIN


– ŠE NEKAJ DNI, PREDNAROČILO PO UGODNI CENI + DARILO, Zbirka plin 2020


PRVO JAVNO DOSTOPNO OMREŽJE VODIKA V EVROPI, GET H2 Nukleus


Mednarodna konferenca PLIN IN PLINSKE TEHNOLOGIJE 2020


Revija PLIN – ZEMELJSKI PLIN, pomlad 2020, Intervju: Boštjan Vrhovšek


SLOVENIJA; zakonodaja v pripravi, objave v UL RS 


– Z NAMI; Štern Group / Štern InštalacijeV tej številki

NAPOVED, JESEN 2020

PLINSKE TOPLOTNE ČRPALKE

Združenje SiPlin z namenom stalnega poudarjanja aktualnosti širšega uvajanja sodobnih plinskih tehnologij, podaja rešitve in izpostavlja področja aktivnosti, ki so za prihodnji obstoj in razvoj plinskega sektorja bistvene. Plinske toplotne črpalke so ene izmed najbolj učinkovitih rešitev za uporabnike zemeljskega plina za njihov čist prehod v nizkoogljično družbo. Z namenom širše prepoznavnosti njihovih prednosti in uporabnosti SiPlin izdeluje analizo s pregledom aktualnega stanja tehnologij plinskih toplotnih črpalk za  široko potrošnjo, komercialno rabo in malo industrijo. Analiza vključuje popis ključnih karakteristik tehnologij, njihov razvoj, rešitve, hibridne postavitve ter izzive za prihodnost.

Tehnologije, ki so pomembne za razvoj plinskega sektorja in aktiven prehod v nizkoogljično družbo.

IEA ZA SEKTOR PLINA PO EPIDEMIJI COVID-19

NAJMANJ NEGOTOVOSTI ZA ZEMELJSKI PLIN IN OBNOVLJIVE PLINE

Mednarodna agencija za energijo (IEA) je nedavno objavila svoje poročilo – Global Energy Review 2020. Poročilo med drugim v zaključkih ugotavlja, da je ob vsej negotovosti jasno in pozitivno to, da sta tu zemeljski in obnovljivi plin. V procesu transformacije energetskega sektorja pa nikakor ne smemo zanemariti pomena nizkoogljičnih plinov, kot sta biometan in bioplin. Saj je to način, kako se lahko aktivno vključijo v procese energetskega prehoda tudi podeželske skupnosti in industrija.
Poročilo IEA “Global Energy Review 2020″…
EK predstavila nov inštrument za obnovo gospodarstva po COVID-19.

“EVROPSKA SKUPNOST NASLEDNJE GENERACIJE.”

27. maja 2020 je Evropska komisija predstavila nov  instrument za oživitev z nazivom: EU next generation – Evropska skupnost naslednje generacije.
Po mnenju Jorga Chatzimarkakisa, generalnega sekretarja Hydrogen Europe, potrebujemo zeleni načrt Marshall-a COVID-19, saj je to zgodovinska priložnost za uresničitev sistemskih sprememb v smeri čistih tehnologij, kot je vodik. Ogromna podpora vodiku in vodikovim tehnologijam nas bo močno usmerila k doseganju ambicioznih ciljev za leto 2030 in podnebne nevtralnosti leta 2050.
“Evropska skupnost naslednje generacije”…
ŠE VEDNO AKTUALNO

ELEKTRIKA V PLIN

SiPlin je v sodelovanju z GRTgaz ter člani združenja ter promotorji trajnostnih tehnologij P2G izdelal sinhronizacijo 3-minutnega videa o načinu delovanja in procesih pretvorbe elektrike v plin. Video na poenostavljen način prikazuje proizvodnjo zelenega vodika in sintetičnega metana ter vloge plinovodnih omrežij v procesih razogljičenja plina in prehoda na OVE pline v plinovodnih omrežjih.
Video Elektrika v plin…
SAMO ŠE NEKAJ DNI

PREDNAROČILA DO 31.5.2020  PO UGODNI CENI + DARILO 

ZBIRKA PLIN 2020

Napovedujemo izdajo ZBIRKE PLIN 2020, ki bo  podajala celovito informacijo o zakonodajnih zahtevah in podzakonskih aktih ter še pomembnejše informacije o standardih s področja zemeljskega plina, tako sprejetih in že veljavnih kot tudi tistih, ki so v različnih fazah priprave. Gradivo bogatijo strokovne smernice in strokovne prakse, ki se bodo v naslednjih zaporednih verzijah dopolnjevale in nadgrajevale, za še večjo strokovnost vseh akterjev na področju zemeljskega plina.

Zbirka, ki jo morate imeti.

Prednaročilo zbirke Plin 2020…
NOVO

PRVO JAVNO DOSTOPNO OMREŽJE VODIKA V EVROPI

GET H2 Nukleus

Skupina podjetij BP, Evonik, Nowega, OGE in RWE so podpisali sporazum o sodelovanju (MoU) za razvoj projekta GET H2 Nukleus, ki bo industrijskim podjetjem na Spodnjem Saškem in v Severnem Porenju – Vestfaliji dobavljal zeleni vodik, proizveden iz vetra in sonca. Gre za vzpostavitev prvega javno dostopnega vodikovega omrežje v Nemčiji, ki bo vsebovalo 130 km dolg plinovod.
Vodik bo proizveden z uporabo 100 MW elektrolizatorja v Lingenu, prenos vodika pa se bo izvajal pretežno preko obstoječih plinovodov, ki bodo prekategorizirani za transport 100-odstotnega zelenega vodika, delno pa tudi z novo gradnjo vodikovodov. Začetek obratovanja je predviden za konec leta 2022.
“GET H2 Nukleus”…
VABILO

Mednarodna konferenca PLIN IN PLINSKE TEHNOLOGIJE 2020

Tradicionalna mednarodna konferenca Plin in plinske tehnologije 2020, ki je bila prvotno predvidena v terminu 16. 4. 2020 v Grand hotelu Union v Ljubljani, se je prestavila na jesenski termin. Nov termin konference je 22. OKTOBER 2020.

Vse zainteresirane vabimo k pripravi kratkih povzetkov in predlogov tem za konferenčno obravnavo, tudi v luči posledic in vpliva epidemije COVID-19 na prihodnji razvoj plinskega gospodarstva v regiji.

Vabilo / obvestilo
Revija PLIN – ZEMELJSKI PLIN, pomlad 2020

Intervju: Boštjan Vrhovšek

Vabimo k branju zadnjega izvoda revije PLIN – ZEMELJSKI PLIN, pomlad 2020.
Tokrat izpostavljamo intervju z direktorjem družbe Plinarna Maribor d.o.o., gospodom Boštjanom Vrhovškom.Vabimo k branju.
Plin – zemeljski plin, pomlad 2020
ZAKONODAJA V PRIPRAVI
Podzakonski akti vlade
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o podporah elektriki, proizvedeni iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji toplote in elektrike z visokim izkoristkom
Ministrstvo za infrastrukturo, sprejet 22. 5. 2020


Zakonodaja v pripravi
Uradni list RS
1102.
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o podporah elektriki, proizvedeni iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji toplote in elektrike z visokim izkoristkom
1071.
Uredba o spremembah Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente
1069.
Sistemska obratovalna navodila za distribucijski sistem zemeljskega plina za geografsko območje Občine Žirovnica
1070.
Sistemska obratovalna navodila za distribucijske sisteme zemeljskega plina za geografska območja Mestne občine Kranj, Občine Naklo in Občine Šenčur – 1., 2. in 4. območje
977.
Zakon o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona (EZ-1C)
978.
Zakon o spremembi Gradbenega zakona (GZ-A)
951.
Uredba o spremembah Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente
Dostop do Uradnega lista
www.stern.si